ISUBÜ personel alımı yapacak

ISUBÜ personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. Hangi kadrolara kaç personel alınacak? Başvuru tarihi ve koşulları neler? Detaylar haberimizde..

Büyütmek için resme tıklayın

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin çeşitli birimlerine 28 öğretim üyesi, 2 "Sürekli İşçi (Engelli)" olmak üzere toplam 30 personel alınacak.

İŞTE O İLAN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma

Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

şte Kurlarda son durum...

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 İLAN TAKVİMİ

 İlan Yayım Tarihi 30 Ekim 2023 Pazartesi

 Başvuru Başlangıç Tarihi 30 Ekim 2023 Pazartesi (Saat 08:30)

 Başvuru Bitiş Tarihi 13 Kasım 2023 Pazartesi (Mesai bitimi Saat 17:30)

 İnternet Başvuru Adresi https://ik.isparta.edu.tr

● Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30’a kadar

Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Adayların çevrimiçi (online) başvuruyu tamamladıktan

sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra, Profesör ve Doçent adayları 1 adet CD/DVD/USB, Doktor Öğretim

Üyesi adayları 1 adet CD/DVD/USB’yi aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine başvuru süresi içerisinde şahsen veya posta ile teslim etmeleri

gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak olup, başvuru formunu teslim etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

● Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru

işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna

tıklandığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

● Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul

edilmeyecektir.

● Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar. Bu adayların tespiti

halinde atamaları yapılmayacaktır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Yüklenecek Belgeler:

1- Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

2- Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Atanma Beyan Formu (Doldurulmuş, Puanlanmış olarak) (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi

Doküman Arşivi bölümünden)

3- Yayın Dosyası (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden “Yayın Dosyası Tanzim Sıralaması”na göre

düzenlenecektir) (RAR uzantılı dosya halinde en fazla 300 MB olacak şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

4- Yayın Listesi

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından

denkliğinin onaylanmış olması şarttır) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

6- Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez

daha sağladığına dair beyanname (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

7- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

8- Nüfus Cüzdanı

9- Hizmet Belgesi (açıktan atanacak adaylar hariç) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP

Hizmet Dökümü)

10- Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

11- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

12- Sağlık Raporu (açıktan atanacak adaylar için)

13- Mecburi Hizmet Yükümlülüğü beyan dilekçesi/belgesi (yükümlülüğü bulunan adaylar için)

● Adaylar Üniversitemizin https://ik.isparta.edu.tr çevrimiçi (online) başvuru sistemine ve CD/DVD/USB’ye yayın dosyasını yüklerken; yapmış

olduğu makale ve akademik yayınların tam metinlerini yüklemeleri gerekmektedir.

● Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıkladıktan

sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince

güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

● Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

● Başvuru sırasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.

● %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

     

B) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, - 18 yaşını tamamlamış olmak, - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak, (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak), - Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, - Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır. - Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. - İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, - 2020 veya 2022 EKPSS’ye girmiş olmak, - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, - Başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek durumda olması gerekmektedir, - Adayların yukarıda ilanın 1. sırasında belirtilen kadro için Gelendost ilçesinde, 2. sırada belirtilen kadro için Isparta il merkezinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. - Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, - Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki ünvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak, - İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. - Yazılı veya sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. - Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir. - Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. - Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır. - Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir. C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 30 Ekim 2023 - 03 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürlüğü internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler. Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ç) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılamayacaktır. D) ATANACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ İŞKUR tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bildirilen adaylardan, ilanda belirtilen niteliklere ilişkin belgeler istenilerek şartları taşıyan adaylar yazılı veya sözlü sınava çağrılarak yazılı veya sözlü sınav yapılacaktır. Şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Yazılı veya sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Yazılı veya sözlü sınavda başarılı olamayan adaylar atanmaya hak kazanamazlar. Belge teslimi, sınav günü, tarihi ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar kurumumuz internet adresinde (www.isparta.edu.tr) adaylara duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylar kurumumuz internet adresinde (www.isparta.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. E) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Belgeleri teslim eden adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması/arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek sırasına göre atama yapılacaktır.

30 Eki 2023 - 13:01 - Yaşam


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Son 32 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Son 32 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Son 32 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Son 32 değil haberi geçen ajanstır.