Unesco ''dünya Mirası'' Ve ''arkeopark'' Değerinde Kalıntılar

 

Pisidia, Adada, Apollonia başta olmak üzere önemli ölçekte antik kentlere sahip olan Isparta'da ''I. Derece Arkeolojik SİT Alanı'' genişletildi. Bazı noktaların sınırları büyütüldü. Ölçek haritalarında bir dizi değişiklik yapıldı.  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, totalde 22 nokta için önemli kararlar aldı.

 

-Medeniyetler beşiği Isparta

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son 3 gün içerisinde Isparta'da 22 noktada önemli değişikliklere gitti. Bazı alanlar ''I. Derece Arkeolojik SİT'' ilan edildi. Bazılarında ise ölçek haritaları değiştirildi. Daha önce SİT ilan edilen bazı alanların ise sınırları genişletildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim- Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ''Dünya Mirası'' ilan edebileceği ölçekte antik kentleri bulunan Isparta'da uygarlıkların koruma altına alınması ve bazı noktaların güncellenmesi önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

''Dünya Mirası'' ilan edilebilir

Isparta, Pisidia (Yalvaç), Adada (Sütçüler), Apollonia (Uluborlu) başta olmak üzere Aksu, Atabey, Şarkîkaraağaç'ta çok önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış antik kentler bulunuyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başvuru olması ve istenilen nitelikleri taşıması halinde o noktayı ''Dünya Mirası Listesi''ne dâhil ediyor.

Isparta özellikle Pisidia Antiokheia ve Men Kutsal Tapınağı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilecek ölçekte bulunuyor.

-Arkeopark ilan edilebilir

Yine Isparta'da medeniyetlerin izlerini taşıyan birçok alan ''ARKEOPARK'' olarak evrensel turizme kazandırılabilir.

Avrupa Birliği (AB) de doğal ve kültürel (tarihi) kalıntıları ''Turizm Cenneti'' ilan ediyor.

-26 nokta koruma altında

Öte yandan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Antalya) Isparta sınırları içerisindeki 26 arkeolojik alanda bir kararlar aldı.

Resmî Gazete'nin 19 Ocak 2018 Cuma tarih ve 30306 sayılı baskısında yayımlanan 6 arkeolojik alan kararının ardından Cumartesi ve Pazartesi de liste yayınladı.

Buna göre Resmî Gazete'nin 20 Ocak 2018 Cumartesi tarih ve 30307 sayılı baskısında yayımlanan listeye göre 5 nokta için önemli değişiklikler yapıldı. İşte yakın plan:

-Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Yeşilyurt Köyünde, Sığırlıkgediği Tepesi’nin batısında tespit edilen kilise ve duvar kalıntıları ile seramik ve kiremit parçalarının bulunduğu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 -Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Kesme Köyü, Kocaköy Mevkii’nde tespit edilen kalıntıların Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2007 tarih ve 1893 sayılı kararıyla güncellenerek sınırları son şeklini alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının yakın çevresinde yer aldığı ve bu alanla bir bütünlük oluşturduğu Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde genişletilerek yeniden belirlenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi.

-Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Çukurca Köyünün kuzey ve kuzeydoğusunda bulunan kalıntıların “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

-Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Sağrak Köyü, Kızılova Mevkiinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan kilise yerleşiminin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

-Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Akbenli Köyü, Kaletepe Mevkii’nde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.03.2000 tarih ve 4536 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Kaletepe Kilise Kalıntısının yerinin karar eki sit paftası hazırlanırken harita üzerinde sehven yanlış yere işaretlendiği Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, Kaletepe Kilise Kalıntısı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde güncellenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi.

-4 alan daha I. Derece Arkeolojik SİT

Resmî Gazete'n1n 22 Ocak 2018 Pazartesi tarih ve 30309 sayılı baskısında ise 4 alan daha I. Derece Arkelolojik SİT ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı liste şöyle:

-Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Sağır Köyü’nde, Kurulumuzun 30.11.2015 tarih ve 4281 sayılı kararıyla tescillenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlarında maddi hatalar yapıldığı anlaşıldığından sınır ve yeniden düzenlenen koordinatların gösterildiği karar eki 1/5000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.

-Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Aşağıdinek Köyü’nde, Kurulumuzun 30.11.2015 tarih ve 4282 sayılı kararıyla tescillenen Aşağıdinek Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlarında maddi hatalar yapıldığı anlaşıldığından sınır ve yeniden düzenlenen koordinatların gösterildiği kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.

-Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Serpil Köyünde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2005 tarih ve 730 sayılı kararı ile tescillen, Kurulumuzun 10.07.2017 tarih ve 6385 sayılı kararı ile güncellenen, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının Isparta Valiliği Kadastro Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda güncel kadastral durumuna göre yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/5000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna karar verildi.

-Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Çandır Köyü, Mahmut Pınarı üzeri, Körsaçlar Mevkii’nde tespiti yapılan antik yapı kalıntısı, teraslar, niş ve seramik parçalarının bulunduğu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

-Isparta İli, Aksu İlçesi, Çay Mahallesi, Zindandere Mevkii’nde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.04.2003 tarih ve 5818 sayılı kararıyla I. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı sınırları son şeklini alan Zindan Mağarası Kutsal Alanı ve Roma Köprüsü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılıp, sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/25000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna karar verildi

-Isparta İli, Aksu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi sınırlarında yer alan, Kurulumuzun 30.11.2015 tarih ve 4273 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Deliktaş Mevkii Antik Yerleşim Alanı ve Kale I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının aynı kararla “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen Kireççukuru Mevkii’ndeki şapeli de içine alacak şekilde genişletilerek kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi.

-Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Belence Köyü sınırları içerisinde bulunan Mal Tepesi üzerinde tespit edilen Geç Antikçağ kalıntılarının sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.

-Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Serpil Köyünde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2005 tarih ve 730 sayılı kararı ile tescilli I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılıp sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/5000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.

-Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyünde bulunan  yapıların tek tek taşıdıkları önemi daha da arttıran ve kentsel doku bütünlüğü oluşturan, kültürel ve tabii çevre elemanları, yapıların yerleşim biçimi, birbiri ile olan ilişkiler, bahçe duvarları,  geleneksel mimaride en önemli unsurlardan biri olan yapı -açık alan ilişkisi,  sosyal yaşama yönelik fonksiyon dağılımı, bahçeleri, bitki örtüsüyle birlikte kentsel doku oluşturduğu da anlaşıldığından,  kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada sınırları gösterilen alanın “Kentsel Sit Alanı” olarak belirlenmesine karar verildi.

-Isparta İli, Merkez İlçe, Aliköy sınırları içerisinde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.0.5.1990 tarih ve 760 sayılı kararıyla tescilli Kanlı Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılıp, sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.

-Isparta İli, Merkez İlçe, Aliköy Köyü, Karatırnak Mevkiinde, Isparta Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Höyüğün, kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER