Taşınmazın Açık Artırma Ilanı

T.C.

ISPARTA 1. İCRA DAİRESİ

2019/287 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Isparta ili, Merkez ilçesi, Yayla Mah, Kayı Köyü Yolu Civarı mevki, kat mülkiyeti zemin tipli, 78680135 zemin nolu, 50/4910 cilt sayfa nolu,306,00m2 yüzölçümlü, 5katlı bahçeli kargir apartman vasfıyla   953 ada 23 parsel no ile tapuda kayıtlı ana taşınmazda kain mesken vasıflı, 2/10 arsa pay/paydalı 1. kat 2 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam payı ile birlikte tamamının satışıdır. 4 cepheli köşe Parsel üzerinde 1 adet bina bulunduğu, Satışa konu dairenin bulunduğu binanın betonarme karkas yapı, yaklaşık 27 yıllık bina olduğu, 24/01/1991 tarihli yapı ruhsatı, 22/10/1992 tarihli yapı kullanma izin belgesi bulunduğu, imar planı sınırı içinde, meskun konut alanında kaldığı,1.derece deprem bölgesinde olduğu, yapı denetim uygulaması yapılmadığı, alt yapı hizmetlerinden yararlandığı, şehir merkezine 2km uzaklıkta olduğu, çevresinde Miraç Cami bulunduğu, satışa konu dairenin kapısı kapalı olması nedeniyle içerisine girilmediği, mevcut projeye göre brüt 125,00m2 yüzölçümlü, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, lavabo+wc, hol antre ve 3 balkon bölümlerinden oluştuğu, bodrum katta 17,00m2 depo satışa konu dairenin eklentisi olarak gösterildiği-halihazırda dairede tadilat yapıldığı, küçük apart dairelere dönüştürüldüğü, Kaloriferli, doğalgazlı olduğu, asansörünün bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Detayı dosya ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi                                  : Yedişehitler Mah. 2925 Sokak Gökoğlu Apart Kat:1 Daire:2 Merkez / ISPARTA

Kıymeti                                               : 210.000,00 TL

Yüzölçümü                         : 125 m2(Brüt)                 

KDV Oranı                          : %1                      

Arsa Payı                             : 2/10

İmar Durumu                    : İmar planı içinde konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 15/01/2020 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü                     : 12/02/2020 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri                             : Kutlubey Mah. Öğretmen Evi Karşısı Eski Adliye Binası Zemin Kat İhale

                                                 Salonu Merkez-ISPARTA

2 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Isparta ili, Merkez ilçesi, Yayla Mah, Kayı Köyü Yolu Civarı mevki, kat mülkiyeti zemin tipli, 78680136 zemin nolu, 50/4911 cilt sayfa nolu,306,00m2 yüzölçümlü, 5katlı bahçeli kargir apartman vasfıyla   953 ada 23 parsel no ile tapuda kayıtlı ana taşınmazda kain mesken vasıflı, 4/10 arsa pay/paydalı 2. kat 3 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam payı ile birlikte tamamının satışıdır. 4 cepheli köşe Parsel üzerinde 1 adet bina bulunduğu, Satışa konu dairenin bulunduğu binanın betonarme karkas yapı, yaklaşık 27 yıllık bina olduğu, 24/01/1991 tarihli yapı ruhsatı, 22/10/1992 tarihli yapı kullanma izin belgesi bulunduğu, imar planı sınırı içinde, meskun konut alanında kaldığı,1.derece deprem bölgesinde olduğu, yapı denetim uygulaması yapılmadığı, alt yapı hizmetlerinden yararlandığı, şehir merkezine 2km uzaklıkta olduğu, çevresinde Miraç Cami bulunduğu, satışa konu dairenin kapısı kapalı olması nedeniyle içerisine girilmediği, mevcut projeye göre brüt 125,00m2 yüzölçümlü, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, lavabo+wc, hol antre ve 3 balkon bölümlerinden oluştuğu, bodrum katta 14,00m2 depo satışa konu dairenin eklentisi olarak gösterildiği-halihazırda dairede tadilat yapıldığı, küçük apart dairelere dönüştürüldüğü, Kaloriferli, doğalgazlı olduğu, asansörünün bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Detayı dosya ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi                                  :Yedişehitler Mah. 2925 Sokak,Gökoğlu Apart, Kat:2 Daire:3 Merkez /ISPARTA

Kıymeti                                               : 197.167,50 TL

Yüzölçümü                         : 125 m2(Brüt)

KDV Oranı                          : %1                                                       

 Arsa Payı                            : 4/10

İmar Durumu                    : İmar planı içinde konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 15/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü                     : 12/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                             : Kutlubey Mah. Öğretmen Evi Karşısı Eski Adliye Binası Zemin Kat

                                                 İhale Salonu Merkez-ISPARTA

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Isparta ili, Merkez ilçesi, Yayla Mah, Kayı Köyü Yolu Civarı mevki, kat mülkiyeti zemin tipli, 78680137 zemin nolu, 50/4912 cilt sayfa nolu,306,00m2 yüzölçümlü, 5katlı bahçeli kargir apartman vasfıyla   953 ada 23 parsel no ile tapuda kayıtlı ana taşınmazda kain mesken vasıflı, 2/10 arsa pay/paydalı 3. kat 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam payı ile birlikte tamamının satışıdır. 4 cepheli köşe Parsel üzerinde 1 adet bina bulunduğu, Satışa konu dairenin bulunduğu binanın betonarme karkas yapı, yaklaşık 27 yıllık bina olduğu, 24/01/1991 tarihli yapı ruhsatı, 22/10/1992 tarihli yapı kullanma izin belgesi bulunduğu, imar planı sınırı içinde, meskun konut alanında kaldığı,1.derece deprem bölgesinde olduğu, yapı denetim uygulaması yapılmadığı, alt yapı hizmetlerinden yararlandığı, şehir merkezine 2km uzaklıkta olduğu, çevresinde Miraç Cami bulunduğu, satışa konu dairenin kapısı kapalı olması nedeniyle içerisine girilmediği, mevcut projeye göre brüt 125,00m2 yüzölçümlü, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, lavabo+wc, hol antre ve 3 balkon bölümlerinden oluştuğu, bodrum katta 35,00m2 depo satışa konu dairenin eklentisi olarak gösterildiği-halihazırda dairede tadilat yapıldığı, küçük apart dairelere dönüştürüldüğü, Kaloriferli, doğalgazlı olduğu, asansörünün bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Detayı dosya ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi                                  :Yedişehitler Mah.2925 Sokak, Gökoğlu Apart, Kat:3, Daire:4 Merkez/ISPARTA

Kıymeti                                               : 175.882,50 TL

Yüzölçümü                         : 125 m2(Brüt)

KDV Oranı                          : %1                                                         

Arsa Payı                             : 2/10

İmar Durumu                    : İmar planı içinde konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü                     : 15/01/2020 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü                     : 12/02/2020 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri                             : Kutlubey Mah. Öğretmenevi Karşısı Eski Adliye Binası Zemin Kat İhale Salonu Merkez-ISPARTA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/287 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/12/2019                                                                                                                                      V.N: 1050 / 09.12.2019

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER