Taşınmazın Açık Artırma Ilanı

T.C.

ISPARTA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/7 SATIŞ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, 184 Ada, 1 Parsel, KULEÖNÜ Mahalle/Köy, Taşınmaz köşe parsel, kuzey cephesi 12 mt.genişliğindeki yola, batı cephesi 22 mt.genişliğindeki yola bakan, üzerinde tek katlı yığma yapı tarzında atölye ve atölyeye bitişik müştemilat ile tek katlı yığıma yapı tarzında ahır bulunan, ahırın batı cephesi 22 mt.genişliğindeki yola bakmakta,giriş kapısı doğu cepheden demir doğramalı, dış cephesi sıvalı ve boyasız, çatısı beşik çatı üzeri marsilya kiremit kaplı, pencereleri demir doğrama, iç duvarları sıvasız boyasız, tavanı olmayıp zemini beton kaplı, ahırın 25 yıllık olduğu, yğıma yapı tarzlı tek katlı atölyenin kuzey cephesi 12 mt.genişliğinde yola bakan, girişi kuzey ve güney cepheden olup kapıları demir doğramalı, dış cephesi sıvalı ve boyasız, çatısı beşik çatı üzeri marsilya kiremit kaplı, pencereleri demir doğrama iç duvarları sıvasız ve boyasız tavanı olmayan 50 m² yüzölçümlü, atölyenin yaklaşık 11 yıllık olduğu, atölyeye batı cepheden bitişik tek katlı yığma yapı tarzında müştemilat girişinin güney cepheden, kapısı ahşap doğrama, dış cephesi sıvalı ve boyasız, çatısı olmayıp teras şeklinde ardiye olarak kullanılmakta pencereleri ahşap doğrama olup, 12,40 m² yüzölçümlü, müştemilatın yaklaşık 10 yıllık olduğu, taşınmazın belediye imar planı içinde mesken sahasında olduğu, elektrik, su kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlandığı, kabasa merkezindeki taşınmazın çevresinde okul, cami, yapılaşma ve belediye bulunmaktadır.

Adresi                                  : Süleyman Demirel Bulvarı Okul Mah. 2810 Sk. Bilo No Kuleönü / Isparta

Yüzölçümü                         : 608,71 m2

Arsa Payı                             : Tam

İmar Durumu                    : İmarlı

Kıymeti                                               : 147.711,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü                     : 09/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü                     : 09/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                             : Isparta Adliyesi 2.Katta bulunan Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu                                                     odası No:23

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2019                                                                                                          V.N: 926 / 06.11.2019

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER