Imar Affı Geliyor En Son Özal Çıkarmıştı

2017 torba yasasının konulardan biri imar affı. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için 15 maddelik bir Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) hazırlayan hükümet, düzenlemeye bir yıl süreyle geçerli olacak imar affını da koydu. Taslak metnin 13'üncü maddesinde yer alan ifadeye göre, 1985 yılında çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici bir madde eklenecek. O madde ise şu cümlelerle başlıyor: “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, İmar affı gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve edilmekte olan tüm yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair tespit, değerlendirme, müracaat, duyuru ve uygulama esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir.

İmar affının çıkması durumunda aftan yararlanabileceklerin 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulması gerekecek. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. 

İMAR AFFI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRABİLİRMİ? 
Yasayla hazine arazilerinin, bina sahiplerine satılma imkanı doğması, özellikle kentsel dönüşümde bazı bölgelerde yaşanan sıkıntıları çözebilir. Halen İstanbul’un birçok semtinde, hazine arazileri üzerine kurulmuş gecekondu semtleri bulunuyor. Gecekondu sahipleri banka kredisi veya başka ödeme yöntemleriyle bulundukları arazileri satın alarak kentsel dönüşümde taraf olabilecek. Böylece hem dönüşümün önü açılacak, hem de gecekondu sahipleri yasal bir yolla evlerinin bulunduğu arsayı alabilecek. 

KAT MÜLKİYETİ 
Yapı Kayıt Sistemi'nin beyanına göre mülk sahipleri yapının ve arsanın durumu, yapı sınıf ve durumu yapı kayıt sistemine kayıt edilecek. Yapılan kayıt durumuna göre yapının emlak değerine göre bedelinin üzerinden yüzde 3 oranında kayıt bedeli alınacaktır. 

İMAR AFFINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
* Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki yapılar,
* 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanun ile eklenen Ek 8 ve 8'inci maddeler gereğince çıkarılan yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, 
* B bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapıları kapsar.


İMAR AFFINDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?
* Daha önce yıkılan konutlar
* Tehlikeli madde deposu için ruhsatsız yapılan konutlar
* Askeri bölgelere yapılan konutlar
* Turizm alanlarına yapılan konutlar
* İçme suyu olarak kullanılabilecek alanlara yapılan konutlar
* 1983 yılından sonra Çanakkale Boğazı’nda yapılan konutlar ve
* Karayollarına 10 metreden yakın yerlere yapılan konutlar bu aftan yararlanamazlar.

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER