Iklim Değişikliği Senaryosu: Sıcaklık 4 ˚c Artacak, Yağışlar Yüzde 30 Azalacak

-2100 Senaryosu

''2100 yılına kadar Türkiye'de sıcaklıklar ve yağışlar için, tarım hakkında geleceğe yönelik varsayımlarda bulunmayı olası kılan projeksiyonlar yapıldı. Türkiye ortalamasında sıcaklıklarda 2100 yılına kadar 4 ˚ C'ye varan bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor. İnsanların gündelik gereksinimleri için dâhi yeterince yüksek olan bu artışın tarımsal faaliyeti etkilemesi ise kaçınılmaz.

Yağış açısından önümüzdeki 25 yıllık zaman diliminde göreceli bir artıştan söz edebilirken, 2100 yılına gelindiğinde yağışlarda yüzde 10 ilâ yüzde 50 aralığında bir azalma yaşanması olası gözüküyor. Yakın zaman diliminde bazı bölgelerde yağışlarda artış gözükse de bunun tarım açısından ne kadar olumlu olacağını kestirmek güç: Sıcaklığın sürekli artması ve yağışlarda yaşanan dalgalanmalar tarımsal üretimde verim artışının önüne geçebilir.

Bu arada, Türkiye'nin su kıtlığı yaşayan bir ülke olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu kuraklık durumunda içme-kullanma suyunun sağlanması adına, tatlı su kaynaklarını en fazla tüketen sektör olan tarımın daha az su kullanması gerekecek, yani su arzının su talebini karşılayamadığı durumlarda ilk kesilen su tarımınki olacak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar belli başlı tarımsal ürünler için verimin önümüzdeki 80 yıllık dönemde azalacağını öngörüyor. Ve iklim değişikliği uyum sağlamayı kaçınılmaz, iklim değişikliğine neden olan etkileri azaltmayı ise zorunlu kılıyor. İklimdeki bu bozulmaya önlem olarak öncelikle su tasarrufu yapmamız, mevcut su kaynaklarını etkin kullanmamız gerekiyor. Bir diğer gereklilik ise ihtiyaç olan bölgelerde ürün deseni değişikliklerine gidilen ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin yaygınlaştığı doğru bir tarımsal üretim planı. Bu sayılanların sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi için de iklim değişikliğinin etkilerini belirleyerek, bunlara çözüm getirecek bölgesel çalışmalar yapılması ve bu çalışmalar ışığında tarımsal üretim politikalarının oluşturulması gerekiyor.

 

-İklim Değişikliği Türkiye Havzaları İçin Ne Anlama Geliyor?

2016-2099 havza sıcaklık ve yağışların 1971-2000 periyodundan fakını ele alan bu grafiklerden (sağda) hareketle Türkiye geneline bakıldığında, sıcaklıkların tüm havzalarda artacağı, toplam yağışların ise tüm periyotlarda azalacağı görülüyor. En fazla sıcaklık artışı 2071-2099 periyodunda Fırat-Dicle Havzası'nda. Yağışlarda en çok azalma ise yüzde 30'un üzerinde oranlarla Batı Akdeniz Bölgesi, Burdur ve Antalya Havzaları'nda gözlemleniyor.

Ulusal ve uluslararası pekçok raporda da belirtildiği üzere, kıyı kesimleri iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler olarak dikkat çekiyor. Özellikle geniş ürün desenine sahip olan Ege ve Akdeniz bölgelerinde -sıcaklığa bağlı hastalık ve zararlı artışı etkisiyle de- tarımsal verim ve kalitede düşüşler yaşanması olası.''

screen-shot-2019-10-07-at-16.00.jpg

 

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER