Boyacı Çalıştayda Rapor Sundu

Ülkemizde eğitimin yaygınlaşması için ve özellikle meslek okullarının daha çok tercih edilmesi için ve köylerde yaşayan çocukların eğitim görmesi için hiçbir para talep etmeden eğitim gönüllüsü olan ve Meslek okullarının daha çok tercih edilmesi için 2014 yılında bir rapor hazırlayan ve kamuoyuyla paylaşan Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet BOYACI, Isparta Valisi Sayın ÖMER SEYMENOĞLU’ nun önderliğinde Milli Eğitim Müdürü Ahmet YILDIRIM tarafından düzenlenen 2023 vizyon belgesi perspektifinde düzenlenen eğitim çalıştayı için yeni bir rapor hazırlayarak kamuoyunun takdirine sundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Isparta’da niteliğinin geliştirilmesi çalıştayına katılan Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, sunduğu raporla mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin fikirlerini belirtti. Boyacı, beş başlıkta mesleki eğitimdeki sorunlara değinerek “üretim ve istihdamın artırılmasının tek yolu mesleki eğitimin güçlendirilmesinden geçer” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Isparta’da niteliğinin geliştirilmesi çalıştayları kapsamında dün yapılan Mesleki Ve Teknik Eğitim Masası çalıştayında, mesleki eğitimin geliştirilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve mesleki liselerinden öğretmen ve idarecilerin katıldığı çalıştaya, STK’lardan ITSO, Deri ve Karma OSB, Süleyman Demirel OSB, Esnaf Odaları Birliği, Pürlü otomotiv ve Arçelik Yetkili servisi gibi esnaf temsilcileri ile Gül Küçük sanayi Sitesini temsilen eğitim gönüllüsü, Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı katıldı.

MESLEKİ EĞİTİMİN SORUNLARI 5 BAŞLIKTA ELE ALINDI

Çalıştayda mesleki eğitimin niteliğinin geliştirilesi konusu beş ayrı başlıkta ele alındı.  ‘Mesleki Ve Teknik Eğitimde Eğitim İstihdam Üretim İlişkisi Nasıl Güçlendirilmeli? Mesleki ve teknik eğitimde mesleki ve kariyer rehberliği ve erişim imkanlarının arttırılması için yapılacaklar. Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin arttırılması sağlayacak tedbirler. Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için yapılacaklar. Temel mesleki yeterliliklerin (etkili iletişim, zaman yönetimi, iş ahlakı) geliştirilmesi için yapılacaklar’ başlıklarında katılımcıların görüşleri alındı. Çalıştay katılımcılarının genel görüşleri arasında mesleki eğitimdeki öğrencilerin barınma sorunu, rehberlik hizmetleri sırasında öğrenciyi mesleki eğitime yönlendirme, staj sorunu, istihdam açısından ihtiyacın doğru belirlenerek buna uygun bölümlerin açılması gibi başlılar öne çıktı.

EĞİTİM, İSTİHDAM, ÜRETİM İLİŞKİSİ

Çalıştay sonrasında konuşan Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, öncelikle bu çalıştayın yapılmasının talimatını veren Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU’ na ve çalıştayı hazırlayan Isparta Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet YILDIRIM’ a çok teşekkür ediyorum. Sunduğu rapordan örnekler vererek “mesleki ve teknik eğitimde eğitim, istihdam, üretim ilişkisi nasıl güçlendirilmeli? Sorusuna çok net cevap verebiliriz, Mesleki ve teknik eğitimde istihdamı sağlayacak iş yerlerine talepleri doğrultusunda eğitim alacak öğrencilerin alan ve dalları belirlenmelidir. Yani istihdamı sağlayacak iş yerleri hangi alan ve dalda yetişmiş ara eleman istiyor. Popüler olan alan ve dallar yerine istihdam sağlanılabilecek alan ve dallarda bölümler açılarak ara eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. Bir dönem sağlık sektöründe yaşanan talep doğrultusunda veli ve öğrenciler sağlık alanındaki bölümlere yönelmişler ancak istihdamdan fazla yetişen öğrenciler bu bölümlerden mezun olup işsiz kalmışlardır. Bu sıkıntıların tekrar yaşanmaması için iş gücü talebinin iyi incelenerek eğitim istihdam üretim ilişkisi güçlendirilebilir” dedi.

 İŞSİZ LİSELİ YERİNE ÇALIŞAN MESLEK LİSELİ ÖRNEKLERİ

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği ve erişim imkanlarının arttırılması için yapılacak işler konusunda fikirlerini açıklayan Boyacı, “Mesleki ve teknik eğitimde yetişmiş ara eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Toplumda öğrenci ve veliler, fen lisesi ve Anadolu liselerine yönelmektedirler. Ancak Anadolu Lisesi ve Fen Liselerine yığılmalar çok fazla olduğundan dolayı bu okulları bitirenlerin bir kısmı üniversiteye yerleşiyor, geri kalanı da mesleki yeterliliğe ulaşamadığı, yani bir meslek sahibi olmadığından açıkta kalıyorlar. Örneğin otomobil servisinin veya tamircisinin yetişmiş ara elemana ihtiyacı var. Ancak meslek lisesini bitirmiş ara eleman yok. Meslek lisesine talebin arttırılması için toplumdaki veli ve öğrencilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi ve imkanları kısıtlı olan kırsal kesimde yaşayan bireylerin konaklama ve diğer ihtiyaçları karşılanarak meslek liselerine yönlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı”

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ

 Mehmet Boyacı, mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin arttırılması için meslek liselerine bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek “Toplumda meslek liseleri girdiği sınavlarda düşük puan alan öğrencilerin tercih ettiği okullar olarak görülmektedir. Bu algının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için meslek okullarında okuyup fabrikalarda, servislerde ve iş yerlerinde istihdam edilen bireylerin nasıl güzel bir ortamda çalıştıkları ve istihdam edildikleri örnekleriyle yerel ve genel basında anlatılmalıdır” diye konuştu.

 YERLİ VE MİLLİ SANAYİ MESLEK LİSELERİ İLE BÜYÜR

 Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için noktasında meslek liselerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Boyacı, “Meslek okullarından yetişmeyen daha tornavida bile tutmasını bilmeyen savunma ve diğer sanayi kollarında nasıl katkı sağlayacaktır. Belli bir yaştan sonra işi öğrenmesi zordur. Bu bireyler meslek okullarında yetişmiş olsalar savunma ve diğer sanayi kollarında daha faydalı olurlar. Buda mesleki ve teknik eğitim veren okulların önemi ortaya çıkarmaktadır. Ortaokullarda eğitim veren rehberlik öğretmenlerinin de öğrencileri yönlendirmesi çok önemlidir. Rehberlik öğretmenlerinin bilgilendirilmesi ve öğrencileri meslek okullarına yönlendirmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

 MESLEK ÖĞRENCİSİ 10. SINIFTA STAJA BAŞLAMALI

Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı Mesleki eğitimin niteliğinin geliştirilmesi noktasında önerilerini şöyle sıraladı. “Mevcut sistemde meslek okullarında eğitim gören öğrenciler ancak 12. sınıfta iş yerlerinde eğitim ve staj yapabilmektedirler. Öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi için alan derslerini seçtikleri 10. sınıftan itibaren iş yerlerine haftanın belli günlerinde görmeleri gerekmektedir. Mesleki yeterliliklerinin gelişmesi için bu çok önemlidir. Ayrıca mesleki eğitim veren okulların ve öğretmenlerin teknolojiye ayak uydurmaları ve teknolojiye uygun malzemelerden faydalanmaları gerekmektedir. Meslek okullarında eğitim veren öğretmenlerde teknolojinin ilerleyişine göre kendilerini eğitmeleri gerekmektedir. Yani teknolojiye ayak uydurmaları gerekmektedir. Özellikle köy okullarında görev yapan rehberlik öğretmenleri köyde okuyan çocukların meslek okullarıyla ilgili bilgilendirmesi gerekmektedir. Tüm orta okullarda meslek liseleriyle alakalı tanıtım yapılmalı ve meslek okullarıyla alakalı tanıtım broşürü hazırlanarak öğrencilere dağıtılmalıdır. 1984 yılında alınan ustalık ve kalfalık belgeleri Avrupa standartlarında geçerli idi. Kalfalık belgesi için 4 yıl Ustalık belgesi alabilmek için 4 yıl eğitim görmek gerekiyordu. Bu iki belgeyi aldıktan sonra eğitici öğretici ustalık belgesi alınabiliyordu. Devlet iş yerlerinde staj yapan öğrencilere sigorta yapıyor ancak bu sigorta emekliliğe fayda etmiyor. İş yerlerinde staj yapan öğrencilere yapılan sigortanın emekliliğe faydası olması gerekmektedir. Taşımalı eğitim gören öğrencilere sağlanan yemek hizmetinden diğer öğrencilerde faydalanmak istiyorlar. Tüm liselerde öğle yemeği hizmeti verilmesi gerekmektedir. Meslek okullarının popülerliğini ve önemini arttırmak için üniversitelerin mühendislik ve teknoloji fakültelerinde bulunan bölümlere kademeli olarak sadece meslek okullarının ilgili bölümünden mezun olan öğrenciler alınarak sorun kökten çözülecektir.”

 

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER